Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Miejskie historie - Twoje miasto – twój wybór Miejskie historie - Twoje miasto – twój wybór Miejskie historie - Twoje miasto – twój wybór

12.10.2015
poniedziałek

Olsztyn się zmienia i potrzebuje zmiany

12 października 2015, poniedziałek,

Agnieszka Kołodyńska i prezydent Piotr Grzymowicz

Olsztyn się zmienia i potrzebuje zmiany. W ostatnim czasie czuć aurę oczekiwań na nowe działania i propozycje w kulturze.

To pokłosie prowadzonego od 2011 r. mało spektakularnego, ale konsekwentnego dialogu nad rozwojem olsztyńskiej kultury pomiędzy stroną społeczną a Urzędem Miasta. Gdy przygotowywałam się do konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, odbyłam wiele ciekawych, intensywnych spotkań z ludźmi z różnych środowisk artystycznych i kulturotwórczych. Przekonałam się, że dominujące jeszcze dwa lata temu w dyskusjach publicznych stwierdzenie „to się nie uda”, „taki dialog to cyrk” ustępuje postawie zaangażowania i pozytywnej mobilizacji zarówno po stronie społecznej, jak i urzędowej.

Po ogłoszeniu informacji o wyborze mojej kandydatury wciąż odbieram telefony z deklaracjami współpracy i gratulacjami, w przeważającej części za odwagę w podjęciu się takiego wyzwania. Te gesty dają ogromną nadzieję, że zaproponowana przeze mnie koncepcja funkcjonowania MOK pomoże uwolnić w Olsztynie świeżą, twórczą energię i posłuży budowaniu nowych, wartościowych relacji w przestrzeni kultury.

MOK ma szansę pełnić funkcję faktycznego centrum twórczości i aktywności lokalnej. Stać się pomostem do tworzenia sieci relacji, konsolidacyjnych działań, twórczego i artystycznego związku z samym miastem i jego mieszkańcami. Nasze miasto potrzebuje takiego miejsca-przestrzeni. Taką też wizję przedstawiłam w swojej koncepcji programowej. Miejski Ośrodek Kultury będzie nowocześnie zarządzanym generatorem kultury, tętniącym życiem i pasją, promującym wartościowe zjawiska artystyczne i społeczny dialog. Dlatego standardowy model upowszechniania kultury zostanie uzupełniony o edukację i animację społeczno-kulturalną – po to, by poszerzyć obszary, jakość i styl uczestnictwa w kulturze.

Moja wizja zakłada twórcze działania ze społecznością, komunikację z odbiorcami oferty kulturalnej i artystycznej, współpracę z różnymi podmiotami z pola kultury, sztuki, edukacji, nauki i biznesu. Główne kierunki rozwoju skoncentruję zatem na jakościowej intensyfikacji współpracy, budowaniu przyjaznego wizerunku MOK oraz unowocześnieniu standardów edukacji kulturalnej. Świadoma jestem, że przede mną i zespołem stoi duże wyzwanie, wiele oczekiwań. Wdrażanie tej wizji wymaga odwagi nie tylko kadry MOK, ale także lokalnych środowisk kulturotwórczych i artystycznych oraz nieustannego dialogu z władzami miasta.

Musimy wykazać się twórczym podejściem, zaangażowaniem i odpowiedzialnością, musimy mieć motywację do wspólnych działań. Wierzę, że moim współpracownikom, mieszkańcom miasta i jego włodarzom wystarczy determinacji i cierpliwości, by wykorzystać twórcze impulsy, których źródłem jest i będzie kultura (nie tylko przecież MOK) do tworzenia nowej opowieści o Olsztynie.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 1

Dodaj komentarz »
css.php