Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Miejskie historie - Twoje miasto – twój wybór Miejskie historie - Twoje miasto – twój wybór Miejskie historie - Twoje miasto – twój wybór

11.05.2016
środa

Ciało i umysł. Konferencja „Interfejsy, kody, symbole”

11 maja 2016, środa,

Na naszych oczach (a może w sposób zupełnie dla nas niewidoczny?) rozprzestrzenia się Internet Rzeczy: połączenie wszystkich obiektów fizycznych w chmurze. Chmura zaś jest swoistą obietnicą powszechnej, partycypacyjnej noosfery: nieskończonego strumienia danych, do których można dodawać swoje dane: myśli i afekty.

Dyskurs na temat chmury można wpisać w specyficznie rozumianą „politykę możliwości”: otwierająca ocean możliwości (i zagrożeń). Herbert Simon marzył o takiej chmurze i pisał o niej ponad 6 dekad temu. Dzisiaj komunikacja staje się zdecentralizowana, niezlokalizowana i wszechobecna: chmura się dzieje, jest wszechobecna

To przedefiniowanie sposobów komunikacji, przekazywania informacji, a siłą rzeczy także sposobów myślenia (w duchu determinizmu technologicznego urządzenia mają na nas przemożny wpływ), sprawiają, że możemy – wbrew Rayowi Kurzweilowi, który zwykł mówić singularity is near (osobliwość jest blisko) – stwierdzić, że singularity is here (osobliwość jest tutaj).

Nasza sesja poświęcona prezentacji i dyskusji o aktualnym stanie badań i możliwych granicach prac nad sztuczną inteligencją, interakcja umysł-maszyna i technicznymi zastosowaniami neuronauki i kognitywistyki. Zaprosiliśmy na nią humanoidalnego robota Binę 48 i jej opiekuna Bruce’a Duncana.

Następnie prelekcje o stanie badań w neuronauce i kognitywistyce przeprowadzi prof. Włodzisława Ducha, po czym przejdziemy do debaty moderowanej z udziałem Patrycji Sławuty, dr. Mateusza Hohola, prof. Bartosza Brożka, prof. Marka Hetmańskiego.

W czasie debaty skupimy się na następujących kwestiach:
– jaka jest nasza współczesna kondycja w obliczu wykładniczego wzrostu technologicznego? Jak myślimy? Jak definiujemy umysł?
– jaka jest przyszłość komunikowania? Jak wpływa na nią wykładniczy rozwój technologiczny?
– zrozumienie relacji ciało/umysł: czy wiemy już wszystko? Co mówi na ten temat współczesna neuronauka?
– kiedy/czy należy spodziewać się nadejścia Osobliwości? Co ten termin właściwie znaczy (jeśli w ogóle znaczy cokolwiek)?

Serdecznie zapraszam!

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop
css.php