Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Miejskie historie - Twoje miasto – twój wybór Miejskie historie - Twoje miasto – twój wybór Miejskie historie - Twoje miasto – twój wybór

27.04.2018
piątek

Powstaje Sieć. Idziemy do wyborów!

27 kwietnia 2018, piątek,

Oddolne inicjatywy społeczne zaangażowane w wybory samorządowe łączą się w Sieć. Idziemy do wyborów!

W poprzednim wpisie relacjonowałem drugie spotkanie inicjatywy Stół: Kobiety idą do wyborów! Podczas spotkania został wypracowany manifest ruchu.

Stół: Kobiety idą do wyborów!

Polityka to służba ludziom i działanie na rzecz interesu wspólnego, a nie interesów partyjnych. Potrzeba sprawiedliwości mobilizuje nas do działania. Chcemy zadbać o godność każdej osoby, a szczególnie o prawa kobiet i grup dyskryminowanych. Umiemy współpracować – uważamy, że współpraca powinna być podstawą działalności w polityce. Zamiast narzekać, chcemy mieć wpływ na rzeczywistość i działać dla społeczności lokalnej – dlatego idziemy do samorządów!

Równość! Wzmacnianie pozycji i praw kobiet oraz innych dyskryminowanych grup.

Solidarność! Współpraca i wzajemne wsparcie, bo każdy i każda z nas jesteśmy ważni.

Życzliwość! Empatia i akceptacja dla różnorodności.

Współdecydowanie! Wzmacnianie wpływu mieszkanek i mieszkańców na życie naszej społeczności.

Dobro wspólne! Edukacja oparta na wiedzy naukowej i humanizmie w trosce o lokalną i globalną wspólnotę oraz o środowisko naturalne.

Na tym jednak nie koniec, Hanka Grupińska, współinicjatorka Stołu, zaprasza do tworzenia Sieci łączącej podobne inicjatywy:

Uwaga, uwaga! 30 kobiet i kilku mężczyzn uczestniczy w przygotowaniach do wyborów samorządowych. Siadamy przy naszym Stole od lutego. Tymczasem dwa pełne weekendy oddałyśmy potrzebie nauki: jak się przygotować, żeby te wybory wygrać. Planujemy kolejne trzy Stoły. Chcemy zmieniać świat. Chcemy odebrać decydowanie tym, którzy postępują zgodnie z własnym, a nie wspólnym interesem. Tworzymy Sieć. Hasła, które poniżej, są naszą flagą, naszym ideowym credo. Niech idą w polski świat. A jeśli dofruną do kogoś, kto myśli podobnie – zapraszamy do Sieci! Będziemy nią łowić sukcesy wyborcze. Będziemy zmieniać wspólnie nasz świat. Na prawdziwie lepszy.

Ruch już powstaje pod hasłem Sieć. Idziemy do wyborów! i z definicją misji:

Inicjatywa obywatelek i obywateli, którym zależy. Idziemy do wyborów samorządowych – startujemy i głosujemy. Łączą nas sprawy i wartości.

Poniżej rozmowa z Hanką Grupińską:

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop
css.php